SATAMA

Sataman ja laitureiden osalta tehdään tarvittavat korjaukset, kun talven vauriot ovat selvillä. Laitureiden kohdalla maatäyttöä täydennetään kulkuväylien osalta. Kaislikon kasvun hillitsemiseksi jatketaan leikkausta tarvittavilta osin venepaikkojen kohdilta. Laitureiden valaistuksen ja pistorasioiden uusintatyöt aloitetaan maakaivuutöillä kesäkuun puolenvälin paikkeilla. Laitureiden vanhat valaisimet korvataan pistorasioilla varustetuilla led-valopylväillä. Aluetta palveleva sähköpääkeskus uusitaan. Telakka-alueen valaisinpylväiden sähkönsyötöt ja vanhat pistorasiakotelot vaihdetaan uusiin. Poijujen ankkurikettingit ja ankkurien kunto sekä nostoradan vedenalaiset osat tarkastetaan sukellusrobotilla satama-alueen ollessa vielä jäässä. Ankkurikettinkien uusinta tehdään jään ollessa vielä kantavaa asentamalla uudet kettingit valmiiksi poijuihin, ja jään sulettua sukeltaja kiinnittää uudet kettingin ankkureihin. Kauden venepaikkalistat valmistellaan huhtikuun loppuun mennessä, joka mahdollistaa vartiovuorolistojen ja paikkalaskutuksen saamisen valmiiksi hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Venekerhon toimesta pyritään järjestämään kolme vierasvenepaikkaa kerhon jäsenten ystäville lyhytaikaista vierailua varten. Vieraspaikan käyttö on aina vieraspaikan isäntänä olevan OV:n jäsenen vastuulla. Kaikista venepaikkojen muutoksista tulee ehdottomasti sopia satamakapteenin kanssa.

TELAKKA

Nykyisten ympäristövaatimusten mukaan veneiden huollossa syntyvä glykolipitoinen neste on otettava talteen ja hävitettävä asianmukaisella tavalla. Sitä ei saa laskea luontoon. Tämä koskee myös syksyllä koneen merivesijäähdytyspiiriin ajettavaa glykoliseosta, joka sieltä keväällä poistetaan.

Kameravalvonnan kehittäminen odottaa sähköverkon saneerauksen valmistumista, jonka jälkeen sitä mietitään uudelta pohjalta. Telakka-alueelta siivotaan kevään aikana kaikki ylimääräinen puu- ja metallijäte pois. Vajarakennuksen siivousta jatketaan edellisten vuosien tapaan ja sieltä tullaan poistamaan kaikki ylimääräinen tavara. Vajan keskitilan vapauttaminen palvelemaan paremmin kaikkia venekerhon jäseniä tulee olemaan yksi siivouksen tavoitteista. Telakalla säilytettävät trailerit tulee merkitä edellisvuoden tapaan liimattavalla tarratunnisteella.

SATAMAN VARTIOINTI

Sataman vartiointi järjestetään laituripaikkojen haltijoiden voimin erikseen laaditun vuorolistan mukaisesti, kattaen koko purjehduskauden. Vuorolistaa ja vartiointiaikoja ei julkaista muuten kuin Otamajaan toukokuun alussa toimitettavalla listalla, siitä voi tarkistaa omat vartiovuorot ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Perusperiaate on, että yhtä venepaikkaa kohden tulee kaksi vartiovuoroa. Otamaja toimii vartiomiehen taukotupana, ja siellä on myös vartiomiehen tarvitsema varustus ja ohjeistus, jota täydennetään tarvittaessa.

YMPÄRISTÖASIAT

 Otamajan ilmoitustaululla on ohjeet alueen jätehuollosta. Ympäristönsuojeluviranomaiset vaativat venekerhoilta jätehuoltosuunnitelman tarkistamisen vähintään kolmen vuoden välein ja siitä on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Otaniemen venekerhon osalta seuraava ilmoitus on toimitettava viimeistään 30.9.2019.

Tämän vuoden keväästä lähtien edellytetään, että moottorista ulos tuleva pakkasneste otetaan talteen ja käsitellään vaarallisena jätteenä. Tarkemmat ohjeet annetaan ennen veneiden vesillelaskun alkua.

Satama- ja telakkatoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että venekerhon jäsenet noudattavat annettuja ohjeita.

SEURATOIMINTA

Perinteiseen seuratoimintaan kuuluvat OV:sä purjehduskauden avajaiset äitienpäivän lauantaina lipunnostoineen ja sammuttimien tarkastuksineen.

Perinteiset keväään ja syksyn pukkitalkoot on lopetettu, koska pukkien siirrot sujuvat traktorilla muutenkin näppärästi. Siivoustalkoita järjestetään tarpeen mukaan.

Keväällä järjestetään informaation jakamiseksi katsastuspäivä, minkä jälkeen katsastajamme jatkavat katsastuksia 2 kertaa viikossa kesäkuun loppuun saakka. Purjeveneiden katsastukset hoidetaan erillissopimuksilla joko Otaniemessä tai veneitten kotisatamissa.

Purjehduskausi päätetään syyskuussa laskemalla yhdistyksen lippu salostaan Otasatamassa.

Kerhon sääntömääräiset kokoukset pidetään niin, että vuosikokous on huhtikuussa ja vaalikokous marraskuussa.

Yhdistys on jäsenenä Espoon Veneilyturvallisuusyhdistys ry:ssä (EVTY), mikä järjestää tavallisille veneilijöille erilaisia veneilykoulutustilaisuuksia. Samaten OV kuuluu jäsenenä Vesiliikuntakeskukseen (VLK).

 

Espoossa 27.1.2017

Otaniemen Venekerho ry
Hallitus