Vuosi 2016 oli seuramme 55. toimintavuosi. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 19.3.1962 nimellä Otaniemen Venekerho r.y.

Ranta-alueen kaavasuunnittelusta ei ole kuulunut mitään uutta. OV:n alueen vuokrasopimus on nyt voimassa toukokuun 2017 loppuun. Uskomme, että sopimusta voidaan jatkaa senkin jälkeen.

Kaikki entiset hallituksen jäsenet jatkoivat .

Hyvän rahatilanteen takia ei vuonna 2016 peritty lainkaan jäsenmaksuja.

Kerhon investoinnit vuonna 2016 olivat hyvin pienet:

Septitankkien ja kemiallisten WC:den tyhjennykseen saatiin nyt asianmukainen systeemi.

Merkittävimpiä tapahtumia seuran toiminnassa olivat:

  • Vuosikokous pidettiin perjantaina 22.4 klo 19.
  • Telakan siivoustalkoot maanantaina 13.6
  • Lipunnosto oli lauantaina 7.5 klo 12 ja lipunlasku lauantaina 24.9 klo 18
  • Vaalikokous pidettiin perjantaina 18.11 klo 19

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli pudonnut 206 ->200   ja katsastettujen veneiden määrä putosi 81 -> 76.

HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT  2016

HALLITUS

kommodori                                                     Aarne Halme

varakommodori, koulutuspäällikkö          Klaus Salkola

sihteeri                                                             Arto Sikander

telakkamestari                                               Antti Louhio

satamakapteeni                                              Juhani Jokela

lakiasiat                                                            Pekka Jaatinen

vartiointipäällikkö                                         Jari Lehikoinen

ATK-asiat                                                         Teemu Autio

yhteiskuntasuhteet                                        Kari Mikkelä

TOIMIHENKILÖT

   taloudenhoitaja                                               Ritva Laakso

webmaster                                                        Teemu Autio

vuosijulkaisu ja infot                                      Arto Sikander

TOIMIKUNNAT

    kunnossapitotoimikunta                             Juhani Jokela
Antti Louhio
Kim Asla

rakennustoimikunta:                                   Aarne Halme
Kalevi Arimo
Kari Mikkelä

TILINTARKASTAJAT

 varsinaiset                                                       Tilintarkastus Helle& Baltscheffsky Oy

KATSASTAJAT

      katsastuspäällikkö                                      Jari Lehikoinen

katsastajat:

– purjeveneet                                                  Timo Holm

– moottoriveneet                                           Aarne Halme
Marko Koski
Jari Lehikoinen
Jussi Liesiö
Antti Louhio
Klaus Salkola

VINSSIMIEHET                          

Antti Louhio
Juhani Jokela
Kim Asla

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuosikokous pidettiin perjantaina 22.4.2016 ja vaalikokous perjantaina 18.11.2016.

HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Kerhon hallitus kokoontui virallisesti asioita hoitamaan kauden aikana 8 kertaa.

Toimikunnat hoitivat tehtävänsä aina tarpeen vaatiessa ilman virallisia kokouksia.

 

JÄSENREKISTERI

Jäsenistön määrä väheni 4:llä  eli 206  -> 200  henkeä, jotka jakaantuivat  seuraavasti:

kunniajäseniä                                            9

vakinaisia jäseniä                                    13

opiskelijayhteisöjä                                    2

yhteisöjäseniä                                             1

varsinaisia jäseniä                                 172

juniorijäseniä                                             3

yhteensä                                                  200

 

KATSASTETUT VENEET

Katsastettuina yhdistyksen venerekisteriin kirjattiin veneitä  31.12.2016

purjeveneet                                                          9

moottoriveneet                                                  67

yhteensä                                                              76

(Kaikkiaan OV:n jäsenistön nimissä on 17 purjevenettä ja 102 moottorivenettä).

 

SATAMA JA TELAKKA

Talven aiheuttamat vauriot laitureille jäivät vähäisiksi ja ne korjattiin omin voimin heti jäiden lähdettyä.

Telakka-alueen valaistusta uusittiin vaihtamalla kaikki loput vanhat valaisimet LED-valonheittimiksi. Laituri- ja telakka-alueen sähköverkon kunnon selvitys laajensi alkuperäistä suunnitelmaa ja laitureiden valaisin- ja pistorasiauudistus siirretään v. 2017 hankkeeksi, jolloin uusitaan myös telakka-alueen sähkönjakelua. Vajarakennuksessa oleva koko aluetta palveleva pääkeskus vaihdetaan uudeksi samassa yhteydessä.

Veneiden laskuradan kunto tarkastettiin talven jälkeen ja todettiin edellisten korjausten onnistuneen ja radan kestäneen jäiden rasitukset.

Sataman edustalle uponneen aallonmurtajalaiturin tilanne tarkastettiin, eikä sen osalta ollut tapahtunut muutoksia edellisestä vuodesta. Siitä ei ole haittaa veneliikenteelle. Uponnut laituri odottaa edelleen lopullista ratkaisua, joka tehdään kun sataman tulevaisuus on ratkennut.

Telakka-alueen siivous hoidettiin ennen alueen katselmusta jäsenistön toimesta. Pukit pyrittiin saamaan veneen laskun jälkeen saman tien lopulliselle säilytyspaikalleen ja loppujärjestelyt hoituivat vinssimiesten toimesta, joten perinteisiä pukkitalkoita ei tarvittu.

Kemiallisen WC:n ja siirrettävän septitankin tyhjennyskärryn tyhjennystä varten rakennettiin oma erillinen katos Otamajan päätyyn. Tyhjennyspiste varustetaan vielä vesipisteellä v. 2017 keväällä. Talviaikaan katos toimii vesiletkujen säilytyspaikkana. Lumen auraus hoidettiin omalla traktorilla Kim Aslan toimesta, josta jälleen suuret kiitokset Kimille.

TALOUS

Kerhon taloudellinen tilanne on hyvä. Tilinpäätös osoitti alijäämää  2144,60 €, kun poistot olivat 6336 €. Vuonna 2016 ei kerätty jäsenmaksuja laisinkaan.  Vuoden vaihteessa 2016/2017 oli pankkitilillä rahaa 33815 €.

Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että OV:n maksut pidetään vuonna 2017 entisellään mutta jäsenmaksut kerätään tänä vuonna taas normaalisti.

Otaniemessä 27.1.2017

Otaniemen Venekerho ry

Hallitus