Jäsen- ja palvelumaksut 2022

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vakinaisia jäseniä, varsinaisia jäseniä, juniorijäseniä, yhteisöjäseniä ja kannattajajäseniä.

JÄSENEKSI OTTAMINEN

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen anomuksen perusteella jokainen yksityinen henkilö yhdistyksen kahden jäsenen tai muuten tunnetun suosittelijan suosituksen perusteella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla ja jota hallitus sellaiseksi esittää.

Vakinaiseksi jäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.

Yhteisöjäseneksi voi hallitus ottaa oikeuskelpoisen yhteisön tai sen oikeuskelpoisen alaorganisaation, jonka toiminta liittyy yhdistyksen tarkoitukseen.

Kannattajajäseneksi voi hallitus ottaa oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksen toimintaa.

Juniorijäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen toimintavuoden alkaessa, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

Varsinaiset jäsenet  ja yhteisöjäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Juniorijäsenten liittymismaksu ja jäsenmaksu ei saa ylittää puolta varsinaisen jäsenen vastaavista maksuista.Kannattajajäsenet suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vähimmäismaksun.

Jäsenmaksut
Varsinainen jäsen50
Juniorijäsen7
Yhteisö250
Opiskelijayhteisö100
LaiturimaksutVuokrapaikan leveys
2,00m150
2,50m170
3,00m190
3,50m220
4,00m240
4,50m260
Käyttöoikeuspaikka= 50% vuokrapaikasta
Soutuveneen rantapaikka40
Liittymismaksut
Henkilöliittyminen500
Perheeseen kuuluva aikuinen65
Yhteisö630
Opiskelijayhteisö320
Telakointimaksut
Pienveneet45
Muut veneet (alkava neliö)10
Komeromaksut
Komero30
Peltikaappi15

Korotetut maksut

Yhdistyksen jäsenten omistamista veneistä, joita ei ole katsastettu, peritään laituri-, poiju- ja telakointimaksu kaksinkertaisina. Muiden seurojen venerekisteriin merkityistä yhdistyksen jäsenten omistamista veneistä peritään em. maksut 1,2-kertaisina.

Ota Yhteyttä