Otaniemen Venekerho ry

Marko Koski / 13.4.2020

Arvoisa OV:n veneilevä jäsen !

Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat tällä hetkellä yhteiskuntamme toimintaan merkittävästi mm. rajoitusten muodossa. Vallitsevissakin olosuhteissa, meidän tulee kuitenkin huolehtia myös veneilyturvallisuudesta, jossa katsastustoiminnalla on merkittävä rooli. Katsastustoiminta tullaan kaudella 2020 toteuttamaan poikkeusjärjestelyin ja se mukautetaan vallitseviin olosuhteisiin, josta kerrottu ohessa:

RUNKOKATSASTUS

Runkokatsastuksen ajankohta sovitaan katsastajan- ja veneen omistajan- / haltijan kesken. Veneen omistaja / haltija kertoo katsastajalle veneen tarkan sijainnin ja mahdollisuuksien mukaan toimittaa valokuvan veneestä katsastajalle (kuvan avulla katsastajan on helpompi löytää vene). Katsastusta ennen, veneen omistaja / haltija saattaa veneen sellaiseen kuntoon, että se voidaan katsastaa helposti, pääosin visuaalisesti (luukut avattu, ulkopuoliset esteet poistettu jne.). Mikäli veneen omistaja / haltija ei ole paikalla katsastuksen suorituksen aikana, hän saa tiedon katsastuksen lopputuloksesta sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli veneen omistaja / haltija on paikalla katsastuksen aikana, tulee hänen pysytellä vähintään 3 – metrin päässä veneestä. Tällöin katsastuksen tulos raportoidaan suullisesti, em. turvaväliä noudattaen. Veneen omistaja / haltija esitäyttää katsastuslomakkeen ja venetodistuksen (veneen tiedot jne.) ja pitää sen itsellään. Katsastusta suoritettaessa, katsastaja käyttää käsineitä.

Mikäli katsastusta ei voida hyväksyä, sopivat katsastaja ja veneen omistaja / haltija uuden ajankohdan, milloin havaitut puutteet tarkistetaan.

Runkokatsastusta varten toimitetaan lomakkeet veneen omistajalle postitse.

VUOSIKATSASTUS

Vuosikatsastukseen kerho tarjoaa kaksi suoritustapaa:

Katsastus älylaitteen välityksellä

Katsastaja ja veneen omistaja / haltija sopivat ajankohdan, milloin katsastus suoritetaan. Katsastaja ottaa veneen omistajaan / haltijaan yhteyden älylaitteella sovittuna ajankohtana (puhelin, tabletti jne.). Veneen haltija / omistaja näyttää tarkastettavat kohteet katsastajan ohjeiden mukaan niin, että katsastaja voi todentaa niiden olevan kunnossa.

Katsastus sovelletulla perinteisellä menettelytavalla

Katsastaja ja veneen omistaja / haltija sopivat ajankohdan, katsastuksen suorittamiselle. Veneen omistaja / haltija valmistaa veneen sellaiseen kuntoon, että katsastaja voi tarkastaa katsastuskohteet niihin koskematta (luukut auki, sammutin esillä niin, että tarkastustarra on näkyvillä jne.). Mikäli veneen omistaja / haltija ei ole paikalla, hän saa tiedon katsastuksen suorittamisesta sähköpostilla tai puhelimella. Mikäli veneen omistaja / haltija on paikalla, hän pysyttelee laiturilla vähintään 3 – metrin päässä veneestä ja saa tällöin palautteen katsastuksesta suullisesti, em. turvaväli huomioiden.

Mikäli katsastusta ei voida hyväksyä, sopivat katsastaja ja veneen omistaja / haltija uuden ajankohdan, milloin havaitut puutteet tarkastateaan.

KATSASTUSVARAUKSET

Katsastusvaraus tehdään kaudella 2020 excel-taulukkoon, joka toimitetaan sähköpostitse kerhon katsastuspäällikölle (yhteystiedot tiedotteen lopussa). Katsastuspäällikkö jakaa katsastukset katsastajien kesken. Varauksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

– Omistajan tiedot

– Veneen tiedot

– Katsastuksen toivottu ajankohta: Tässä olisi toivottavaa, että toivottuja ajankohtia olisi mahdollisimman väljästi ja reilusti eli esimerkiksi viikolla 17 tiistaina ja keskiviikkona klo. 17-20 ja viikolla 18 maanantaina klo. 14-16 ja perjantaina klo. 15-19, jotta voimme aikatauluttaa katsastuksia katsastajien saatavuuden mukaan ja rajoittaa katsastustoiminnasta johtuvaa ihmisten läsnäoloa

– Veneen sijainti (telakalla tai laiturinumero ja laituripaikka)

– Katsastusluokka

– Runko- vai vuosikatsastus

– Vuosikatsastuksen toivottu suoritustapa – etäkatsastus vai sovellettu perinteinen

Mikäli excel-ohjelmistoa ei ole käytössä, varauksen voi tehdä myös sähköpostitse niin, että sähköpostissa on yllä pyydetyt tiedot.

KATSASTUSTARRA

Katsastustarra toimitetaan hyväksytyn katsastuksen jälkeen mahdollisimman pian veneen omistajalle postitse, varauksessa olevaan osoitteeseen. Tarran saatuaan, tarra kiinnitetään veneeseen. Suositus on kiinnittää tarra veneen paapurin puolelle (perästä keulaan katsottuna veneen vasemmalle puolelle) näkyvälle paikalle. Tarran sijoituksella em. mukaisesti on ihan relevantti peruste. Vesillä kun operoidaan pääsääntöisesti oikeanpuoleisen liikenteen mukaisesti, niin helposti havaittava tarra saattaa vaikuttaa viranomaisten pysäytystarpeeseen, mikäli havaitsevat veneen olevan katsastettu ja näin ollen eivät välttämättä pysäytä esim. sammutinta tarkistaakseen.

VENETODISTUS JA PÖYTÄKIRJAT

Venetodistus ja pöytäkirjat allekirjoitetaan ja leimataan kootusti katsastuspäällikön toimesta. Veneen omistaja / haltija toimittaa pöytäkirjat ja venetodistuksen kirjekuoressa Otamajassa myöhemmin kerrottavaa paikkaan ja ilmoittaa asiasta katsastuspäällikölle sähköpostilla tai puhelimella. Katsastuspäällikö käy tietyin väliajoin allekirjoittamassa ja leimaamassa dokumentit Otamajassa, jonka jälkeen lähettää sähköpostiviestin allekirjoitetuista dokumenteista omistajalla / haltijalle. Kuoreen laitetaan nimeksi Marko Koski ja kuoren vasempaan yläkulmaan veneen omistajan nimi. HUOM ! VAIKKAKIN TEIDÄN VENE KATSASTETTAISIIN JO ENSI VIIKOLLA, NIIN ÄLKÄÄ VIELÄ VIEKÖ KUORIA OTAMAJAAN. ASIA VIESTITÄÄN ERIKSEEN, MILLOIN DOKUMENTTEJA VOI TOIMITTAA.

Vaikkakin vallitsevat olosuhteet vaativat meiltä poikkeusjärjestelyjä katsastuskäytäntöihin, pyrimme hoitamaan ne niin joustavasti kuin vain suinkin mahdollista. Vahva toive on, että katsastusvarauksia aletaan tekemään heti kun veneet ovat katsastuskunnossa ja toivottuja ajankohtia on joustavasti, jotta saamme jaettua katsastuksia mahdollisimman tasaisesti ja niin, että saamme minimoitua katsastustoiminnasta johtuvan ihmisten läsnäolon määrän minimaalisena satama- ja telakka-alueella.

Mikäli sinulla on kysyttävää vuoden 2020 katsastuskäytänteistä, olethan yhteydessä katsastuspäällikköön, joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Katsastusterveisin,

Marko Koski / OV:n Katsastuspäällikkö

marko.koski@sennheiser.com

050 470 7770