Veneet on nostettu ja Otaniemessä alkaa muutaman kuukauden hiljainen kausi. Kokonaan talvilepoon alue ei kuitenkaan jää. Seuran toimihenkilöt käyvät säännöllisesti katsomassa telakan tilanteen, mutta veneenomistajiltakin edellytetään jonkinlaista aktiivisuutta omaisuutensa vaalimisessa.

Talviajan toimet Otaniemen telakalla

Telakan keskikäytävä ja portin alue pidetään ajokuntoisena auraamalla lumisateiden jälkeen. Viime vuosista poiketen vasteajat saattavat olla tuntien sijasta päiviä. Alueella hiekotetaaan kuitenkin vain erityistapauksiissa, joten on syytä varautua liukasteluun. Tietyn tyyppinen lumi on aurauksen jäliltä kuin jäätä.

Talvella alueella ei ole vartiointia. Jääkannen aikaan alueen aidat eivät estä ulkopuolisia pääsemästä telakalle. Tänä syksynä on harmillisesti huomattu, ettei aidat suojaa myöskään sivuleikkureilla varustautunutta uteliasta kulkijaa. Muutamaan otteeseen on aitaan leikattu reikä ja yksi varkaustapaus on tullut seuran tietoon. Onneksi ei arvokas eikä ilmeisesti kovin suunniteltukaan, mutta kaikki tapaukset aiheuttavat vaivaa ja mielipahaa myös ympäristöönsä. Tämän takia on syytä käydä aika-ajoin tarkistamassa, että omassa veneessä on kaikki mallillaan.

Varkaus- ja ilkivaltatapauksista tulee aina tehdä rikosilmoitus ja tiedottaa siitä seuralle, ensisijaisesti telakkamestarille. Alueella on kaksi liiketunnistukseen perustuvaa tallentavaa valvontakameraa. Suuren alueen ja useiden mahdollisten häiriötekijöiden vuoksi niiden virka on pääasiassa tapahtuma-ajan selvittäminen. Henkilötunnistusta kuvasta on hyvin vaikea tehdä.

Syksyltä kertyneet laskutettavat tulevat maksuun nyt joulukuussa. Laskut lähettää taloudenhoitajamme Ritva Laakso. Sähköpostilla lähetetyt laskut tulevat osoitteesta ritlaak@welho.com. Jos sähköpostinne roskapostisuodatin blokkaa tuntemattomien lähettäjien postit, niin asettakaa kyseinen osoite tunnetuksi. Vältymme siten turhien karhukirjeiden lähettämiseltä.

Sähkönkäyttö Otaniemen Venekerhon telakka- ja laiturialueella

Otaniemen Venekerhon telakka-alueella on muodostunut käytäntö, jossa pistorasiakoteloista kytketään sähkö veneisiin talvikaudeksi kumikaapeliasennuksena niin, että kaapeli jätetään paikalleen pysyvästi kytketyksi ja jännitteelliseksi. Tämä käytäntö ei enää ole mahdollinen.

Akkujen lataus voidaan tarvittaessa hoitaa kytkemällä vene pari kertaa talven aikana sähköverkkoon, mutta johtoja ei saa jättää lataustarvetta pidemmäksi aikaa kiinni pistorasioihin. Sama ohje pätee myös kesäkaudella laiturialueella.

14.12.2019 suoritetun tarkastuksen tulos osoitti myös, että veneissä on lämmityksiä päällä, koska mitatut virta-arvot olivat niin suuria etteivät ne voi olla pelkästään akkujen lataussähköstä johtuvia.

Kytkentöjä tehdään myös viallisilla johdoilla ja erilaisilla jatkojohtovirityksillä, jotka eivät ole henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta hyväksyttäviä. Veneistä, joissa johdosta mitatut virta-arvot olivat suuria,  on pistotulpat irrotettu satamakapteenin toimesta 14.12.2019. Veneiden tiedot ja niiden kuluttama sähköteho mittaushetkellä on kirjattu ylös.

Veneiden lämmittäminen on sallittua ainoastaan valvottuna riippumatta lämmityslaitteen tyypistä. Palovaara voi johtua muustakin, kuin itse lämmittimestä. Telakka ja veneet ovat erittäin hankala kohde sammuttaa tulipalon syttyessä.

Veneilijöitä pyydetään poistamaan kiinteät jatkojohdot välittömästi ja viallisten johtojen, pistorasioiden ja pistotulppien käyttö on ehdottomasti kielletty niiden aiheuttaman henkilö- ja paloriskin takia.

Joulun ja kevään odotuksin

Hallitus