29.5.1943 – 7.2.2023

Olemme surullisin mielin vastaanottaneet viestin koskien pitkäaikaisen ja pidetyn kommodorimme Aarne Halmeen poismenoa. Aarne nukkui helmikuun alussa rauhallisesti pois kotonaan vaikean sairauden murtamana.

Aarne oli otaniemeläinen jo nuoresta lähtien. Hän on kertonut nuoruutensa vene-, ranta- ja kalastusharrastuksistaan Otaniemessä, missä hän vietti kesiä kouluikäisenä 1950 –luvulla. Viehätys kalastukseen lienee syntynyt kotoa isän ollessa kaloihin ja kalastukseen perehtynyt biologi.  Aarnen silloinen kesäpaikka sijaitsi OV:n aikoinaan hyvin tuntemassa Kalanokassa, joka on heti Lehtisaaren sillan takana nykyisten toimistokolossien vieressä. Siellä hän myös aloitti veneilyn pienellä puisella 5-metrisellä keskimoottoriveneellä, jossa oli Kipinä-merkkinen 3-hp kaksitahtimoottori. Veneily ja kalastus tulevilla OV:n kotivesillä oli siis Aarnelle tuttua ja läheistä jo ennen kerhomme perustamista.

Opiskelu TKK:ssa ja tätä seurannut muu toiminta korkeakoulussa toi Aarnen aina sitä lähemmäksi Otaniemeä mitä pitemmälle TKK:n muutto Helsingistä Espooseen edistyi. Professuurit veivät hänet kuitenkin myös muille paikkakunnille, mm. Ouluun, josta hän palasi professoriksi Otaniemeen 1985 käynnistämään TKK:n Automaatioteknologian laboratoriota. Aarnella on ollut merkittävä rooli automaatio- ja systeemiteknologian kehittämisessä sekä yliopiston ja teollisuuden yhteistyön edistäjänä. Hän nautti ammattipiireissä suurta arvonantoa ja oli myös kansainvälisesti arvostettu tutkija.

Vapaa-aikanaan Aarnen mieli veti vesille ja kalastamaan. Tämän kautta Hän tuli OV:n toimintaan mukaan 30.8.1988. Tärkeilemättömänä, ystävällisenä ja helposti lähestyttävänä hän löysi paikkansa OV:läisten joukossa veneilijänä ja kerhokaverina. Hän oli nopeasti yksi meistä.

Aarnen veneily painottui kalastusharrastukseen, joskin kohtalaiset venematkat eivät olleet hänelle vieraita. Hänen veneensä oli helposti tunnistettavissa kansikuormana kulkevista kalapyydysten lippumerkeistä. Aarnen kalastuksen bravuurilajeja olivat siika ja kampela mutta tiettävästi muitakaan kalalajeja ei hyljeksitty. Kaloja haettiin eri vuodenaikoina veden lämpötiloja seuraamalla niin matalista kevätvesistä kuin sorapohjaisista syvänteistäkin. Aarne taisi muita paremmin tietää mistä kala kulloinkin nousee. Kalastus varmasti tuotti Aarnelle, samoin kuin yleensä mukana kulkeneelle vaimolleen, sitä sielun rauhaa, mitä vaativa työ vastapainokseen tarvitsee.

Aarne oli veneen hoidon ja huollon suhteen omavarainen. Hän piti veneestään itse huolta ja hänen nähtiin tekevän veneelleen sellaisia korjauksia, joita monet muut teettävät alan ammattilaisilla. Tekninen osaaminen jalkautui siis hänen kohdallaan myös suoritukseen ja käsillä tekemiseen. Nämä kyvyt havaittiin kerhossa ja OV sai Aarnesta pitkäaikaisen katsastajan, joka ammattitaitoisesti jakoi veneturvallisuuden ja teknisen kunnossapidon ilosanomaa OV:läisten keskuudessa. Tultuaan valituksi OV:n hallitukseen hän otti myös hoitaakseen kerhon koulutuspäällikön tehtävät. Hän halusi toimia meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Vuodesta 2005 Aarne Halme valittiin kerhomme kommodoriksi. Tätä tehtävää hän hoiti viime vuoden 2022 loppuun saakka eli kaikkiaan 17 vuotta. Aarnen kaudella kerho menestyi ja OV:ssä vallitsi hyvä yhteishenki. Aarnen kommodorikautta leimasivat kuitenkin lukuisat OV:n olemassaoloakin uhkaavat Otaniemen ranta-alueiden käyttöön liittyneet julkiset ja kaavoitukselliset hankkeet. Aarne säilytti vuoropuhelun OV:n ja toisaalta valtion, kaupungin ja muiden sidosryhmien välillä. Hänen ansiotaan on, että kerhomme toiminta on saanut jatkua kovienkin muutospaineiden alla.

Olemme elämälle luonnollisella tavalla menettäneet kerhokaverin, ystävän ja tien näyttäjän. Olkaamme kiitolliset Aarnelle hänen hyväksemme tekemästään työstä ja ystävyydestä. Tästä on hyvä jatkaa. Tehkäämme niin.

Klaus Salkola
OV:n varakommodori

.