Hyvät OV:n jäsenet,

Espoon kaupunki suunnittelee Suomenojan talvisäilytysalueen muuttamista asuntoalueeksi, jolloin 1200 – 1300 veneen talvisäilytyspaikka häviää sieltä. Kaupungin virkamiehet yhdessä veneilijöiden kanssa ovat tutkineet mahdollisuuksia korvata poistuva säilytysalue. Uusiksi alueiksi tällöin valittiin:

  1. Ämmäsmäki sellaisille veneille, joita
    voidaan liikuttaa henkilöautojen perään kytkettävällä trailerilla.
  2. Skatanniitty Suvisaaristossa purjeveneille ja Tiilitehtaanranta Kurttilassa moottoriveneille.

Nyt paikalliset asukkaat ovat kuitenkin alkaneet vastustaa Skatanniityn talvisäilytyspaikan rakentamista ja asia on menossa Espoon kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Veneilevä Espoo, johon Myös Otaniemen Venekerho kuuluu, valvoo jo sovitun talvisäilytysratkaisun toteutumista ja pyytää nyt apua kaikilta Espoon venekerhojen jäseniltä. Voit auttaa veneilyn ystäviä allekirjoittamalla netissä asiaan liittyvän adressin osoitteessa:

www.adressit.com/espoonveneilyn_tulevaisuus

(Huomaathan, että osoitteessa on alaviiva espoonveneilyn_tulevaisuus kohdalla).

Asia on kiireellinen!

Alla on kopioituna Veneilevän Espoon viesti seurojen jäsenille.

Veneiden talvisäilytys on taas kriisiytymässä – allekirjoita adressi kaupunginhallitukselle

Skatanniityn veneiden uuden talvisäilytysalueen kaavoitus on joutunut vaikeuksiin. Vaikuttaaksemme veneilylle myönteiseen ratkaisuun ja saatavilla olevien talvisäilytyspaikkojen määrään meidän kaikkien tulee toimia asian eteen nyt.

Sinä voit tehdä sen kirjoittamalla nimesi oheiseen adressiin, joka on vetoomus kaupunginhallitukselle talvisäilytyksen turvaamiseksi: www.adressit.com/espoonveneilyn_tulevaisuus

Olisi hienoa, jos saisit koko perheesi sekä myös muut tuntemasi veneilyn ystävät allekirjoittamaan. Tarkoituksena on koota tuhansien nimien adressi.

Kiitos että sinäkin vaikutat!

Mistä on kyse?

Suomenojalta on poistumassa 1200-1300 veneen talvisäilytysalue kun aluetta rakennetaan asumiskäyttöön. Korvaavista alueista käydyissä yhteistyöneuvotteluissa on sovittu, että ainoastaan henkilöautolla liikuteltavissa olevat veneet siirretään Ämmäsmäkeen talvisäilytykseen. Hankalaa kuorma-autokuljetusta vaativille veneille tarjotaan talvisäilytys rantojen tuntumasta.

Suunnitellun ratkaisun toteuttamiseksi tarvitaan korvaavia talvisäilytysalueita. Espoon kaupungin teettämissä useissa selvityksissä on todettu, että Skatannityn talvisäilytysalue sekä Kurttilan ns. Tiilitehtaanrannan alue ovat käytännössä ainoat mahdolliset korvaavat alueet, joiden varaan sovittu ratkaisu voi rakentua. Kahden eri konsultin suorittamien laskelmien perusteella molemmat alueet tarvitaan ja vaihtoehtoja ei ole.

Skatanniityn talvisäilytysalueen kaavoitus on kuitenkin saanut aikaan vastustusta. Kaavoittaja haluaa nyt kaupunginhallitukselta päätöksen siitä, ovatko poliitikot sitoutuneet saavutettuun talvisäilytyksen kokonaisratkaisuun.

Tämä on kohtalon paikka: jos kaupunginhallitus ei sitoudu, on taas varauduttava siihen että kuorma-autollakin liikuteltavia veneitä joudutaan siirtämään pois rannoilta.

Useat Veneilevä Espoon selvitykset osoittavat, että ratkaisussa ei ole kyse ökyveneilyn tukemisesta, vaan tavallisen espoolaisen veneilyharrastuksen mahdollistamisesta.

Adressin tarkoitus on muistuttaa kaupunginhallitusta virkamiesten kanssa sovitusta ratkaisusta.

Veneilevä Espoo

Seuramme kuuluu Veneilevä Espooseen. Se on espoolaisten veneilyseurojen yhteenliittymä, joka ajaa veneseurojen asiaa ja toimii yhteistyössä kaupungin kanssa. Yhteistyö alkoi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän asettamasta työryhmästä, ja yhteishenki asioiden ratkaisemiseksi on virkamiestasolla ollut erinomainen. Tällä hetkellä Veneilevä Espoo valvoo sovitun talvisäilytysratkaisun toteutumista. Sitä varten se tarvitsee myös juuri Sinua.

Terveisin
Otaniemen Venekerho
Aarne Halme/kommodori