Kulunut talvi on tuonut meneillään olevan ilmaston muutoksen vahvasti itse kunkin kokemuspiiriin. Rannikolla lunta on satanut yllin kyllin ja nollan molemmin puolin sahaava lämpötila on tuonut mukanaan ennen kokemattoman liukkauden. Telakkakin muuttui luistinradaksi. Tätä kirjoitettaessa ei vielä osaa ennustaa jatkuuko talvi vai saadaanko vielä odottaa kevään alkamista. Pitkän ajan ennusteet antavat kuitenkin ymmärtää, että talvet tulevat lyhenemään ja veneilykaudet vastaavasti pidentymään molemmista päistä. Talven aikana oman kerhomme osalta ei ole tapahtunut merkittäviä asioita, mutta monien muiden espoolaisten venekerhojen osalta huolta on ollut sitäkin enemmän. Suomenojan satama- ja telakka-alueen ottaminen asuntorakentamisen piiriin on aiheuttanut ennakoitua suuremman ongelman, joka on edelleen ratkaisematta. Veneiden talvitelakoinnille ei ole toistaiseksi löytynyt selvää ratkaisua, vaikka asian piti jo olla pois päiväjärjestyksestä. Omalta osaltamme saamme olla tyytyväisiä siihen, että meillä on toimiva oma telakka, jonka toivon mukaan voimme myös säilyttää Otaniemen kaavoituksesta huolimatta.

Mennyt purjehduskausi sujui suurelta osin tavanomaisissa merkeissä. Onnettomuuksia tai suurempia vaurioita veneille tai ihmisille ei ole tullut tietooni. Muutamia kivillä käyntejä toki aina sattuu.  Myös telakointi ja talvikausi ovat sujuneet tätä kirjoitettaessa ilman suurempia ongelmia. Seuran hyvän taloustilanteen turvin on voitu toteuttaa kaikki tarpeelliset huolto- ja kunnossapidon toimenpiteet.

Huoli ympäristöstä ja Itämeren tilasta on kasvavassa määrin esillä keskusteluissa niin vesillä kuin maissakin. Ravinnekuormien lisäksi on muovien joutuminen luonnon kiertoon noussut viime aikoina voimakkaasti esiin. Tämä liittyy kasvavaan rantojen roskaantumiseen.  Espoolaisten venekerhojen yhteishankkeena on uuden purjehduskauden alkajaisiksi tarkoitus järjestää yhteiset suuret talkoot rantojen puhdistamiseksi. Myös OV on ilmoittautunut mukaan Siisti Biitsi tapahtumaan, jossa telakka – ja ranta-alueet siistitään. Tapahtuman ajankohta on 25.5.2019 klo 10-13. Tapahtumasta tiedotetaan vielä erikseen.

Tulevaisuuden kannalta keskeisessä kysymyksessä eli satama-aluettamme koskevan asemakaavan muutosprosessissa tilanne on edelleen pysynyt muuttumattomana. Aalto-yliopiston kampusalueen suunnittelu on kesken ja Otarannan –Servinniemen suunnittelua ei voida tästä syystä jatkaa. Alkavan purjehduskauden aikana saamme asiasta ehkä lisää tietoa.. Hallitus seuraa luonnollisesti tilannetta koko ajan tiiviisti ja on valmis tarvittaessa nopeisiinkin toimiin.

Seuran talous on edelleen varsin hyvällä tolalla.  Painetta maksujen korotuksiin ei ole ja resursseja löytyy tarvittaessa myös sataman ja telakan kehittämiseen sekä seuratoiminnan aktivointiin.  Viimeisimpänä kehittämistoimenpiteenä hallitus on perustanut omatoimisen vierasvenesatama-palvelun. Perusajatuksena on, että vapaana olevia venepaikkoja voidaan antaa vierailijoiden käyttöön jonkin jäsenen toimiessa isäntänä. Vastaavaa toimintaa on viriämässä myös muissa Espoon venekerhoissa poistamaan kaupungin vierasvenesataman puutetta. Lähimmät ohjeet löytyvät verkkosivuilta ja majan seinältä. Myös nuorille tarkoitettua purjehduskoulutusta on tarkoitus elvyttää pitkän tauon jälkeen. Muitakin kehittämistarpeita silmällä pitäen hallitus toivoo jäsenistöltä edelleen aloitteellisuutta.

Tuleva purjehduskausi voidaan aloittaa jälleen tutuissa perinteisissä merkeissä. Sitä odotellessa toivotan kauniita kevätpäiviä veneen kunnostukseen ja turvallista matkaa vesille koko jäsenistölle!

 

Aarne Halme