Sataman jätehuoltosuunnitelmasta tiedottamisen nähtävillä oloaika 7.6-20.6.2023 kotisivulla ja Otamajassa

Sataman jätehuoltosuunnitelman luonnos tulee merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan olla nähtävillä nähtävillä ennen sen esittämistä hyväksyttäväksi sataman pitäjän toimipaikassa ja muulla tarkoituksenmukaisella tavalla vähintään 14 päivän ajan sataman toiminta-aikana. Suunnitelmista säädetään mm. lain 9 luvun 5-7 §:ssä.