Viranomaismääräyksistä johtuen OV:n edellytetään noudattavan seuraavia sääntöjä veneilyn aiheuttamien jätteiden käsittelyssä:

Tarkemmat ohjeet löydät Otamajan ilmoitustaululta.

 • Septitankkien imutyhjennystä varten on satamassa siirrettävä imutyhjennyslaitteisto, sen ja kemiallisen WC:n tyhjennystä varten on oma koppi Otamajan vieressä. Siitä jätteet menevät kaupungin viemäriin.
 • Sekajätteitä varten Otasatamassa on teräskonttien vieressä 4 kpl jäteastioita.
 • Jäteöljyille on varattu nosto-/ laskuradan vieressä nykymääräykset täyttävä jäteöljykontti, mihin jäteöljyt kaadetaan. Jäteöljy astiaan ei saa kaataa mitään muuta kuin jäteöljyä.
 • Jäähdytysnesteet on otettava talteen ja tyhjennys teräskontissa oleviin 200 litran tynnyreihin, tynnyrit on merkitty tarroilla. Koskee myös syksyllä ja keväällä koneen merivesipiiriin talvisäilytyksen ajaksi ajettua jäähdytysnestettä. HUOM! jäähdytysnesteitä ei saa päästää maahan eikä mereen.
 • Liuottimille ja polttoaineille on teräskontissa oma 200 litran tynnyri, tynnyri merkitty tarralla.
 • Myrkkymaaleille, muille maaleille ym. sekä kiinteälle öljyjätteelle on teräskontissa omat 600 litran keräysastiat.
 • Akut suositellaan vietäviksi itse huoltoasemille tai muihin keruupisteisiin, muuten niistä tulee ylimääräistä vaivaa OV:n puuhamiehille
 • Pienmetallille on keräyshäkki teräskontissa.

Veneen huoltoon liittyen:

 • Kun poistat veneestäsi pohjamyrkkyjä, laita veneen alle pressu tms. millä keräät myrkkyjätteet nippuun ja viet jätöksesi teräskontissa olevaan 600 litran punaiseen myrkkymaali keräysastiaan. Käytä myös mahdollisuuksien mukaan pölynkeräävää imuria hionnassa.
 • Hiilivetyliuottimia sisältäviä pesuaineita ei saa käyttää
 • Myrkkymaalauksessa saa käyttää vain Suomen ympäristökeskuksen hyväksymiä antifouling-maaleja eikä venettä saa laskea veteen ennen kuin maali on täysin kuivunut
 • Moottorin keväinen koekäyttö on suoritettava maalla, jotta merivesipuolelta poistuva glykoli ei joudu veteen.
 • Huom! Glykoli on kerättävä talteen satamassa olevaan konttiin ja OV toimittaa sen edelleen vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

Jäteöljyjen käsittely

 • Jäteöljyn voi kaataa slipin viereisessä kopissa olevaan jäteöljykonttiin. Öljysuodatin on parasta jättää kaatoalustalle valumaan. Vie samalla siinä ennestään olevat suotimet toisessa teräskopissa olevaan kiinteän öljyjätteen 600 litran punaiseen keräysastiaan johon voi laittaa muutkin kiinteät öljyiset jätteet. Puhtaan öljyn tyhjät kannut voi laittaa sekajäteastioihin.
 • Huom! Öljykonttiin ei saa laittaa pilssivesiä vaan ne on vietävä asianmukaiseen keruupisteeseen.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä osaltaan huolehtii satamamme ja telakkamme siisteydestä. Me kaikki olemme OV:n vastuuhenkilöitä näissä asioissa!