Viranomaismääräyksistä johtuen OV:n edellytetään noudattavan seuraavia sääntöjä veneilyn aiheuttamien jätteiden käsittelyssä:

 • Septitankkien imutyhjennystä varten on satamassa siirrettävä imutyhjennyslaitteisto, joka tyhjennetään Otamajan viemärikaivoon
 • Sekajätteitä varten Otasatamassa on laituri n:o 2:n vieressä 4 kpl jäteastioita.
 • Jäteöljyille on varattu nosto-/ laskuradan vieressä nykymääräykset täyttävä jäteöljykontti, mihin jäteöljyt kaadetaan eikä suinkaan keräillä irtopurkkeja siihen ympäristöön .
 • Laituri 2:n vieressä on keruuastiat paristoille, maaleille tms, ongelmajätteille
 • Akut viedään huoltoasemille tms, keruupisteisiin, muuten niistä tulee ylimääräistä vaivaa OV:n puuhamiehille
 • Kemiallisen WC:n voit tyhjentää Otamajan viemärikaivoon ja lähiaikoina sinne on tulossa kunnon tyhjennyspaikka.

Veneen huoltoon liittyen:

 • Kun poistat veneestäsi pohjamyrkkyjä, laita veneen alle pressu tms,, millä keräät myrkkyjätteet nippuun ja viet jätöksesi 2-laiturin ongelmasäiliöön,
 • Hiilivetyliuottimia sisältäviä pesuaineita ei saa käyttää
 • Myrkkymaalauksessa saa käyttää vain Suomen ympäristökeskuksen hyväksymiä antifouling-maaleja eikä venettä saa laskea veteen ennen kuin maali on täysin kuivunut
 • Moottorin keväinen koekäyttö on suoritettava maalla, jotta merivesipuolelta poistuva glykoli ei joudu veteen.
 • Huom! Glykoli on kerättävä talteen satamassa olevaan konttiin ja OV toimittaa sen edelleen vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

Jäteöljyjen käsittely

 • Jäteöljyn voi kaataa slipin viereisessä kopissa olevaan jäteöljykonttiin. Öljysuodatin on parasta jättää kaatoalustalle valumaan konttiin. Vie samalla siinä ennestään olevat suotimet kopin vieressä olevaan keltaiseen jäteastiaan, johon voi laittaa muutkin öljyiset, kiinteät jätteet. Puhtaan öljyn tyhjät kannut voi laittaa sekajäteastioihin.
 • Huom! Öljykonttiin ei saa laittaa pilssivesiä vaan ne on vietävä asianmukaiseen keruupisteeseen.
 • Tarkemmat ohjeet löydät Otamajan ilmoitustaululta.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä osaltaan huolehtii satamamme ja telakkamme siisteydestä. Me kaikki olemme OV:n vastuuhenkilöitä näissä asioissa!