Kommodori Aarne Halme 13.5.2017:

”Hyvät OV-läiset!

Olen alkanut tämän puheen viitenä edellisenä vuonna ilmoittamalla, että alueemme kaavasuunnitelmassa ei ole tapahtunut mitään uutta. Sama ilmoitus voidaan tehdä nytkin. Mitään uutta ei ole tiedossani. Viime viikolla saimme jälleen vuoden jatkon vuokrasopimukseemme.

Mennyt purjehduskausi sujui suurelta osin tavanomaisissa merkeissä. Onnettomuuksia tai suurempia vaurioita veneille tai ihmisille ei ole tullut tietooni. Telakalla tapahtui pari päivää sitten ikävä onnettomuus pukeille nostetun veneen kaaduttua. Onneksi ihmisille ei käynyt mitenkään. Telakointiin liittyy tiettyjä riskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Veneet ovat painavia esineitä, joiden käsittely telakoinnissa on syytä suorittaa harkiten.

Telakan ja laitureiden huolto- ja kunnossapitotoimintoihin tullaan nyt tulevana kautena panostamaan tavanomaista enemmän. Merkittävimpiä toimenpiteitä on sähkökaapeleiden, jakokeskuksen ja laitureiden sähköpisteiden uusinta, mikä tullaan aloittamaan kun veneet on saatu laskettua veteen. Toinen merkittävä toimenpide on poijujen kettinkien uusinta. Uudet kettingit ovat jo paikoillaan, mutta niiden alapään kiinnitys odottaa vielä sukeltajien toimenpiteitä. Tästä johtuen vesille lasketut veneet ovat nyt kylkikiinnityksessä odottamassa tätä toimenpidettä. Uutena ympäristömääräyksenä on tullut moottoreihin talveksi laitettujen glykoliseosten talteenotto, mikä pitäisi tehdä nyt keväällä moottorien koekäytön yhteydessä. Sitä varten on jäteöljysäiliön vieressä erillinen tynnyri. Lähemmät ohjeet löytyvät majasta.

Uutena palveluna OV on ottamassa käyttöön vieraspaikkapalvelun, josta tarkemmat ohjeet löytyvät majan seinältä ja on annettu myös sähköpostilla. Perusideana on, että jäsenten veneilevät vieraat voivat käyttää tyhjinä olevia venepaikkoja enintään viikon verran vieraillessaan täällä. OV:n tarjoamat palvelut ovat käytettävissä. Isäntänä oleva jäsen vastaa vieraastaan.

Seuran talous on edelleen varsin hyvällä tolalla. Painetta maksujen korotuksiin ei ole ja resursseja löytyy tarvittaessa myös sataman ja telakan kehittämiseen sekä seuratoiminnan aktivointiin. Kehittämistarpeita silmällä pitäen hallitus kaipaa jäsenistöltä edelleen aloitteellisuutta.

Hyvät Ov:läiset! Kylmästä alkukeväästä huolimatta kausi aloitetaan perinteisissä merkeissä. Katsastukset alkavat ti 23.5.  ja veneet on saatava vesille viimeistään 11. kesäkuuta, jonka jälkeen telakka-alue siistitään perinteiseen tapaan kesäkuntoon.

Hyvää ja turvallista alkavaa veneilykautta ….perinteiden mukaisesti siirrytään makkaran ja virvokkeiden pariin.”